Permakultura

67 English

                                                              Permakultura

[slideshow_deploy id=’1232’]

Permakultura (angl. permaculture) w definicji Billa Mollisona, jej prekursora  “ jest świadomym planowaniem i utrzymaniem wydajnych ekosystemów, które charakteryzują się różnorodnością, stabilnością, oraz naturalnym odnawianiem się. Stanowi ona harmonijną integrację krajobrazu i środowiska z działalnością człowieka w celu zapewnienia mu pożywienia, energii, schronienia. Zapewnia również rozwój potrzeb artystycznych, kulturowych, duchowych w sposób samowystarczalny – niewymagający zewnętrznej infrastruktury i zewnętrznego zarządzania.”

Permakultura stawia na wysokie normy etyczne wynikające z poczucia jedności ze światem i odpowiedzialności za kierunek rozwoju cywilizacji:

  • współpraca i zrozumienie, zamiast konkurencji i narzucania ról, zachowań
  • analiza istniejących w naturze powiązań i użycie ich jako modelu tworzenia „organicznych” ekosystemów
  • nie stosowanie przemocy w konfliktach, mediacje i decyzje grupowe zamiast pisanego kodeksu prawa
  • wspólne decyzje dotyczące kierunku danej społeczności.

Projektowanie w permakulturze cechuje prymat serca nad umysłem i logiką. Decyzje rozwoju danego ekosystemu mają służyć wszystkim jego mieszkańcom, zwierzętom i całemu środowisku naturalnemu.

“Permakultura zajmuje się badaniem naturalnych i prawdziwych zależności pomiędzy człowiekiem a Naturą. Jako permanentna – stała kultura – poszukuje rozwiązań pokojowej, homeostatycznej relacji pomiędzy człowiekiem a środowiskiem w którym żyje.  W opozycji do agresywnej kultury konkurencji, chciwości i konsumpcji, stawia na brak hierarchii, współpracę, zrównoważony rozwój materialny i efektywny rozwój duchowy dający satysfakcję z powodu samego istnienia oraz poczucia piękna, zamiast neurotycznego, patologicznego pragnienia posiadania coraz to więcej rzeczy, władzy nad innymi istotami i ludźmi.” Ogrody Permakultury

“Permakultura jaką znamy dzisiaj to spójny, holistyczny system światopoglądowy i praktyczny dążący do przywrócenia harmonii człowieka ze środowiskiem naturalnym, samowystarczalności, rozsądnego określania potrzeb, w opozycji do krótkowzrocznej i pełnej szaleńczej zachłanności cywilizacji konsumpcyjnej.” Ogrody Permakultury

“Permakultura jest nowym rodzajem kultury, która łączy to, co idealistyczne, „mistyczne”, z wymiarem bardzo praktycznym, „przyziemnym”. Przekraczając bariery kulturowe i cywilizacyjne łączy ludzi w duchu zrozumienia praw Natury i naturalnego środowiska, które przecież nas stworzyło, i w którym żyjemy od niepamiętnych czasów.” Ogrody Permakultury

“Permakultura nie wyrzeka się nowych zdobyczy naukowych i nie odżegnuje się od wielu użytecznych wynalazków, jak i możliwości jakie daje współczesna cywilizacja. Nie mniej jednak każdą tą możliwość należy głęboko przebadać i zweryfikować, dostrzegając konsekwencje jej użycia w perspektywie czasu, przyszłości.” Ogrody Permakultury

Kilka dodatkowych linków:

Andrzej Młynarczyk o Permakulturze

Projektowanie w Permakulturze

Rewolucja Źdźbła słomy

Permakultura

Permakultura czyli Pełna Kultura

Leśny Ogród

Permakultura

Permakulturowa-Uprawa-Ziemniakow

Permanentna-Natura-Nietrwala-Kultura

Holistyczne Podstawy Permakultury

Samowystarczalne Rolnictwo

 

Video:

 

 

 

 

 

Aktualności
Subskrybuj Newsletter

Pokaz slajdów
Archives
Fotki
mahonia-pospolita oliwnik-jadalny orlik-dwukolorowy szpinak-krzaczasty