Połączenie z Naturą – Permakultura

IMGA0003

Połączenie z Naturą – Permakultura

19-20 października 2013

 Serdecznie zapraszamy na weekendowe warsztaty:
 Kultury bez przemocy, połączenia z naturą i Yogi naturalnej, PARMAKULTURY

CEL WARSZTATÓW:

Warsztaty mają stworzyć przestrzeń wzajemnego zaufania, wsparcie na drodze osobistego rozwoju, nawiązania nowych przyjaźni, ugruntowania wizji pokojowego świata bez podziałów…

CO TO JEST PERMAKULTURA?

PERMAKULTURA jest ideą i praktyką tworzenia stałej, stabilnej kultury pozbawionej przemocy i hierarchicznego zarządzania. Bazuje na oddolnej inicjatywie małych społeczności i grup wiejskich i miejskich dbających o swoje środowisko. Realizuje trzy podstawowe zasady etyczne:
1. Dbałość o Ziemię
2. Dbałość o ludzi
3. Dzielenie się nadwyżką wytworzonych dóbr
PERMAKULTURA dąży do prostych rozwiązań niewymagających skomplikowanych technologii oraz wielkich nakładów energii w myśl zasady: „To co otrzymujemy ze środowiska naturalnego powinniśmy zwrócić z nadwyżką”. Zamiast Niszczyc i eksploatować Ziemię – możemy ją wzbogacać.
Nasze cele i dążenia możemy realizować w zgodzie i kooperacji z Naturą, światem roślin i zwierząt.
PERMAKULTURA obejmuje swym działaniem również zdrowe budownictwo, recykling, bazuje na energiach odnawialnych, skupia się na tworzeniu zdrowych relacji społecznych, opartych na współpracy, tolerancji, przyjaźni i zrozumieniu. Neguje potrzebę konkurencji. W przeciwieństwie do postawy konsumpcyjnej dąży do samowystarczalności w oparciu o naturalne zasoby bez eksploatacji Ziemi. Zakłada harmonijny, zrównoważony rozwój społeczeństw bez wojen czy sztucznych podziałów.

Wspólnie zastanowimy się jak rozwiązać kryzysową sytuację, jak budować zdrowe społeczeństwo obfitości i pokoju?

KIEDY?

19 i 20.10.2013 – 10.00 – 18.00
Sobota – część teoretyczna, odbędzie się w Lublinie, na ul. Lotniczej 3 w siedzibie Unlimited Group Polska
Niedziela – część praktyczna, w gospodarstwie Andrzeja i Moniki w Pryszczowej Górze

DLA KOGO?

– dla każdego kto chce świadomie i w zgodzie z naturą żyć na ZIEMI
– dla tych którzy mają ziemię, ale i dla "mieszczuchów" którzy z ziemią, roślinami i wsią nigdy nie mieli nic wspólnego
– dla tych którzy chcą mieć aktywny wpływ na to co się dzieje z naszą planetą "zaczynając od siebie"

W PROGRAMIE:

Holistyczna wizja permakultury, czyli kultury bez przemocy
Ćwiczenia Tai Chi oraz Chi Gong
Yoga Naturalna – sesje wspólnego dzielenia się duchowym doświadczeniem

PROGRAM:
Sobota i niedziela
Godz. 9.00 – cwiczenia tai chi, chi gong
Godz. 10.00 – holistyczna wizja permakultury, kultura bez przemocy (niedziela warsztaty "w polu")
Godz. 13.00 – herbatka
Godz. 14.00 – cwiczenia tai chi, chi gong
Godz. 17.00 – Yoga naturalna, dzielenie się duchowym doświadczeniem, rozmowy
Godz. 20.00 – Medytacja lub ognisko, lub wspólne muzykowania, sztuka relaksu

Godziny ćwiczeń będą powtarzać się, a pozostałe zajęcia i tematy w zależności od waszych potrzeb.
W czasie warsztatów będziemy również odpowiadać na pytania dotyczące drogi do samowystarczalności, zakładania i prowadzenia ogrodów, zdrowego budownictwa.

PROWADZĄ:
ANDRZEJ MŁYNARCZYK z wykształcenia designer. Od dwudziestu lat mieszkający na wsi, członek enklawy podlubelskiej alternatywnej społeczności L.A.S. Należy do międzynarodowej sieci ekowiosek G.E.N. Wiele czasu spędził na podróżach i alternatywnej edukacji w ekowioskach Europy.
Jest absolwentem podyplomowych studiów Alternative Design w Folkecenter Thy Denmark.

http://vimeo.com/13469964

 

http://youtu.be/OysSVuEegkE

MONIKA PODSIADŁA animator perma kultury i dyplomowany pedagog. Zamiłowana ogrodniczka dysponująca szeroką wiedzą z zakresu permakulturowych upraw i sadownictwa. Od ponad 15 lat prowadzi swój ogród permakultury, pomagała zakładac wiele takich ogrodów na terenie kraju.
Brała udział w wielu kursach zagranicą, również tych dla facilitatorów, oraz w konferencjach sieci ekowiosek G.E.N Europe. Zaangażowana w ruch alternatywnych społeczności w Polsce. Prowadzi warsztaty permakultury, kursy edukacyjne w szkołach różnych stopni na temat ekologii, biologicznych upraw roślin i kompostowania.
Więcej o prowadzących i Permakulturze na www.permakultura.com.pl

 

INWESTYCJA:
200 zł
Zapisy i informacje:
biuro@unlimitedgroup.pl
tel. 533 993 337
oraz
Kontakt: 692325054, auramm@wp.pl

Comments are closed.

Aktualności
Subskrybuj Newsletter

Pokaz slajdów
Archives
Fotki
czarnuszka melisa pomidor-kwiat tatarak