Posts Tagged ‘warsztaty permakultury 2013’

Połączenie z Naturą – Permakultura

IMGA0003

Połączenie z Naturą – Permakultura

19-20 października 2013

 Serdecznie zapraszamy na weekendowe warsztaty:
 Kultury bez przemocy, połączenia z naturą i Yogi naturalnej, PARMAKULTURY

CEL WARSZTATÓW:

Warsztaty mają stworzyć przestrzeń wzajemnego zaufania, wsparcie na drodze osobistego rozwoju, nawiązania nowych przyjaźni, ugruntowania wizji pokojowego świata bez podziałów…

CO TO JEST PERMAKULTURA?

PERMAKULTURA jest ideą i praktyką tworzenia stałej, stabilnej kultury pozbawionej przemocy i hierarchicznego zarządzania. Bazuje na oddolnej inicjatywie małych społeczności i grup wiejskich i miejskich dbających o swoje środowisko. Realizuje trzy podstawowe zasady etyczne:
1. Dbałość o Ziemię
2. Dbałość o ludzi
3. Dzielenie się nadwyżką wytworzonych dóbr
PERMAKULTURA dąży do prostych rozwiązań niewymagających skomplikowanych technologii oraz wielkich nakładów energii w myśl zasady: „To co otrzymujemy ze środowiska naturalnego powinniśmy zwrócić z nadwyżką”. Zamiast Niszczyc i eksploatować Ziemię – możemy ją wzbogacać.
Nasze cele i dążenia możemy realizować w zgodzie i kooperacji z Naturą, światem roślin i zwierząt.
PERMAKULTURA obejmuje swym działaniem również zdrowe budownictwo, recykling, bazuje na energiach odnawialnych, skupia się na tworzeniu zdrowych relacji społecznych, opartych na współpracy, tolerancji, przyjaźni i zrozumieniu. Neguje potrzebę konkurencji. W przeciwieństwie do postawy konsumpcyjnej dąży do samowystarczalności w oparciu o naturalne zasoby bez eksploatacji Ziemi. Zakłada harmonijny, zrównoważony rozwój społeczeństw bez wojen czy sztucznych podziałów.

Wspólnie zastanowimy się jak rozwiązać kryzysową sytuację, jak budować zdrowe społeczeństwo obfitości i pokoju?

KIEDY?

19 i 20.10.2013 – 10.00 – 18.00
Sobota – część teoretyczna, odbędzie się w Lublinie, na ul. Lotniczej 3 w siedzibie Unlimited Group Polska
Niedziela – część praktyczna, w gospodarstwie Andrzeja i Moniki w Pryszczowej Górze

DLA KOGO?

– dla każdego kto chce świadomie i w zgodzie z naturą żyć na ZIEMI
– dla tych którzy mają ziemię, ale i dla "mieszczuchów" którzy z ziemią, roślinami i wsią nigdy nie mieli nic wspólnego
– dla tych którzy chcą mieć aktywny wpływ na to co się dzieje z naszą planetą "zaczynając od siebie"

W PROGRAMIE:

Holistyczna wizja permakultury, czyli kultury bez przemocy
Ćwiczenia Tai Chi oraz Chi Gong
Yoga Naturalna – sesje wspólnego dzielenia się duchowym doświadczeniem

PROGRAM:
Sobota i niedziela
Godz. 9.00 – cwiczenia tai chi, chi gong
Godz. 10.00 – holistyczna wizja permakultury, kultura bez przemocy (niedziela warsztaty "w polu")
Godz. 13.00 – herbatka
Godz. 14.00 – cwiczenia tai chi, chi gong
Godz. 17.00 – Yoga naturalna, dzielenie się duchowym doświadczeniem, rozmowy
Godz. 20.00 – Medytacja lub ognisko, lub wspólne muzykowania, sztuka relaksu

Godziny ćwiczeń będą powtarzać się, a pozostałe zajęcia i tematy w zależności od waszych potrzeb.
W czasie warsztatów będziemy również odpowiadać na pytania dotyczące drogi do samowystarczalności, zakładania i prowadzenia ogrodów, zdrowego budownictwa.

PROWADZĄ:
ANDRZEJ MŁYNARCZYK z wykształcenia designer. Od dwudziestu lat mieszkający na wsi, członek enklawy podlubelskiej alternatywnej społeczności L.A.S. Należy do międzynarodowej sieci ekowiosek G.E.N. Wiele czasu spędził na podróżach i alternatywnej edukacji w ekowioskach Europy.
Jest absolwentem podyplomowych studiów Alternative Design w Folkecenter Thy Denmark.

http://vimeo.com/13469964

 

http://youtu.be/OysSVuEegkE

MONIKA PODSIADŁA animator perma kultury i dyplomowany pedagog. Zamiłowana ogrodniczka dysponująca szeroką wiedzą z zakresu permakulturowych upraw i sadownictwa. Od ponad 15 lat prowadzi swój ogród permakultury, pomagała zakładac wiele takich ogrodów na terenie kraju.
Brała udział w wielu kursach zagranicą, również tych dla facilitatorów, oraz w konferencjach sieci ekowiosek G.E.N Europe. Zaangażowana w ruch alternatywnych społeczności w Polsce. Prowadzi warsztaty permakultury, kursy edukacyjne w szkołach różnych stopni na temat ekologii, biologicznych upraw roślin i kompostowania.
Więcej o prowadzących i Permakulturze na www.permakultura.com.pl

 

INWESTYCJA:
200 zł
Zapisy i informacje:
biuro@unlimitedgroup.pl
tel. 533 993 337
oraz
Kontakt: 692325054, auramm@wp.pl

Wiosenne Warsztaty Permakultury 2013

                                      Wiosenne Warsztaty Permakultury 2013

                                                                22 -24 marca

                                          U nas na Pryszczowej Górze koło Lublina!!!

Na warsztatach dowiemy się:

 • Co to jest permakultura?
 • Jak zacząć ogród permakulturowy?
 • Jak przekształcić konwencjonalny ogród na ogród w zgodzie z Naturą?
 • Jak przygotować glebę do wiosennych zasiewów?
 • Jak przygotowywać sadzonki roślin?
 • Jak opiekować się ogrodem w ciągu roku?
 • Jak i czym ściółkować ogród?
 • Jak dobierać rośliny, by tworzyć harmonijne, wzmacniające się społeczności?
 • Co zrobić, by ogród był zdrowy?

Wspólnie przygotujemy kawałek ogrodu wg metod permakultury, wysiejemy nasiona do gruntu, przygotujemy sadzonki dla siebie.

Prosimy o przywiezienie ze sobą: dobrego humoru, zapał do pracy, nasiona do siewu, sadzonki na wymianę, produkty do wspólnego gotowania, własne śpiwory.

Zaczynamy w piątek ok. godziny 19-tej, a w sobotę o godzinie 10-tej.

Opłata: 200zł/weekend

Kontakt do nas:  692325054, auramm@wp.pl

Serdecznie zapraszamy!

Warsztaty permakultury 2013

 

Warsztaty Permakultury 2013 – Serdecznie Zapraszamy!

Permakultura pochodzi z połączenia dwóch słów w języku angielskim: „permanent” – stały i „culture” w znaczeniu uprawy, kultury. Jest to nowy ruch w naszej cywilizacji mający na celu współpracę z Naturą, a nie działanie przeciw niej. Związany z głęboką ekologią, zdrowym holistycznym światopoglądem, alternatywnym budownictwem oraz odnawialnymi energiami. Jednak jego korzenie tkwią mocno w przeszłości, w mądrości starożytnych kultur, które dążyły do zachowania równowagi w przyrodzie i preferowały subtelne cele „duchowe”, ponad doraźne materialne.

Warsztaty mają na celu ukazanie w teorii i praktyce metody postępowania przy zakładaniu nowych ogrodów w zgodzie z naturalnymi procesami, projektowania zdrowych struktur ogrodowych, nieinwazyjnych technik upraw, bez przekopywania ziemi, tworzenia korzystnych połączeń pomiędzy elementami ogrodu, by współtworzyć z Naturą harmonijne i zdrowe społeczności ludzi, zwierząt, roślin.

Na warsztacie dowiemy się również, jak dbać o ogród w ciągu całego roku korzystając z rad doświadczonych praktyków. 

Otwórzcie swoje serca, umysły, na nowe idee, inspiracje, bądźcie również gotowi do pracy fizycznej przy wdrażaniu nowych projektów ogrodu w pięknym otoczeniu!

Zapraszamy!

Prosimy o przywiezienie ze sobą ciekawych nasion, sadzonek roślin na wymianę!

Kontakt: auramm@wp.pl, 692325054

 

Program:

Piątek 5 kwietnia

18 – 20 Wprowadzenie do permakultury, zapoznanie z terminem, zasadami etycznymi i praktycznymi.

20 – 21 Projekcja filmu. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.

Sobota 6 kwietnia

10 – 12 Wprowadzenie do projektowania ogrodu.

12 – 15 Warsztaty w ogrodzie. Badanie terenu, omówienie i wybór metod. Przygotowanie materiałów.

15 – 16 Obiad.

16 – 18 Działania w ogrodzie. Tworzenie ogrodu i realizacja projektów.

18 – 20 Prezentacja ogrodów permakulturowych. Omówienie technik prowadzenia ogrodu w ciągu całego sezonu.

20 – 21 Kolacja

Od godz. 21 muzykowanie, ognisko

Niedziela 7 kwietnia

11 – 14 Siew, nasadzenia. Korzystne połączenia.

14 – 15 Obiad

15 – 18 Podsumowanie warsztatów. Działania w ogrodzie. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.

Serdecznie zapraszamy!!!

Warsztaty permakultury

Podaję na razie proponowane terminy spotkań i warsztatów, które stopniowo będę uzupełniać o kolejne daty i bliższe informacje.

 Wkrótce dołączę bardziej szczegółowe dane poszczególnych warsztatów i spotkań.

 • Warsztaty:

22 – 24 marzec  (Pryszczowa Góra koło Lublina)

Główne tematy: Co to jest permakultura? Jak zacząć ogród permakulturowy? Co zrobić, by ogród był zdrowy? Przygotowywanie gleby. Właściwy dobór roślin. Siew i sadzenie w ogrodzie permakultury. Przygotowywanie własnych sadzonek. Wymiana nasion i sadzonek.

5 -7 kwietnia  (Bratnik koło Lublina)

Główne tematy: Co to jest permakultura? Projektowanie ogrodu w zgodzie z Naturą. Tworzenie korzystnych połączeń. Metody przygotowania terenu pod uprawę. Nasadzenia i siew. Techniki prowadzenia ogrodu. Prace ogrodowe w ciągu roku. Wymiana nasion i sadzonek.

13 kwietnia (Pryszczowa Góra, koło Lublina)

Główny temat: Montaż taniego, recyklingowego, solarnego systemu ogrzewania wody.

Warsztat dla członków alternatywnej społeczności L.A.S.

19 – 21 kwietnia (Mazury)

Główne tematy: Co to jest permakultura? Projektowanie i zakładanie ogrodu. Techniki i metody upraw w zgodzie z Naturą.  Żywy ogród – dynamiczne powiązania i połączenia poszczególnych elementów.

10 – 12 maja (Warszawa)

Główne tematy:  Co to jest permakultura? Holistyczne postrzeganie świata w permakulturze. Przedstawienie różnych technik zakładania podwyższonych grządek. Terapeutyczna rola kontaktu z Naturą i ogrodem.

 • Spotkania:

5 maj – Permaculture International Day

Otwarte spotkanie połączone z celebracją Międzynarodowego Dnia Permakultury.

7 – 9 czerwca – Spotkanie – Festiwal alternatywnych społeczności, ekowioskowego, ekoosadniczego ruchu w Polsce (Pryszczowa Góra)

Aktualności
Subskrybuj Newsletter

Pokaz slajdów
Archives
Fotki
czeremcha kukurydza-rainbow oregano trybulka