Kalendarz Biodynamiczny 2014

Kalendarz Biodynamiczny na rok 2014 do ściągnięcia i wydruku!

kalendarz biodynamiczny

Kalendarz biodynamiczny pełniący rolę programu oddziaływania ciał kosmicznych na Ziemię może mieć niezwykle szerokie zastosowanie. Każdego dnia i w każdym momencie siły kosmiczne oddziałują na wszystkie aspekty życia ludzi, społeczności i świata przyrody, dlatego taki kalendarz może nam służyć jako pomoc przy podejmowaniu decyzji dotyczących różnych przedsięwzięć dnia codziennego. W tym sensie kalendarz biodynamiczny spełnia rolę uproszczonego przewodnika astrologicznego. Podpowiada nam jak wykorzystać energie płynące z kosmosu, wpływ Słońca i Księżyca na przyrodę.

Biodynamika nie jest  wiedzą nową. Wywodzi się ze starożytnej gałęzi wiedzy o Kosmosie, pochodzeniu człowieka i jego związków z Kosmosem, a także z wiedzy astrologicznej. Podstawą biodynamiki jest przekonanie, że wszystkie zjawiska zachodzące we wszechświecie są ściśle powiązane ze sobą, oraz że między żywymi organizmami wciąż zachodzi podstawowa, energetyczna wymiana. Rudolf Steiner przyczynił się do przypomnienia tej wiedzy ludziom zachodu i pokazał praktyczne zastosowania metod biodynamicznych w uprawach roślin, architekturze, medycynie i innych dziedzinach życia.

Korzystanie z kalendarza biodynamicznego pozwala na wybór najkorzystniejszego czasu na siew, sadzenie, zbiór i inne zabiegi w ogrodzie. Nie należy się go jednak trzymać zbyt restrykcyjnie, a traktować jedynie jako podpowiedź o sprzyjających naszym działaniom energiach Kosmosu i przyrody.

Kalendarze biodynamiczne obecnie służą przede wszystkim ogrodnikom, rolnikom, ale także mogą być dobrym doradcą i przewodnikiem w naszym codziennym życiu i wszelkiej aktywności z nim związanej. Dobrze by było, gdybyśmy niejako z powrotem zaczęli częściej obserwować naturalne rytmy przyrody, ruchy gwiazd. Zapomnianą tą wiedzę można by na nowo zacząć używać przy projektowaniu planistycznym, architektonicznym, w dbaniu o zdrowie, budownictwie, jak również w drobnych sprawach, takich jak np. ścinanie włosów.

W naturalnych Ogrodach Permakultury stosujemy również  metody biodynamiczne, postrzegając ogród jako harmonijną całość, pełną wzajemnych powiązań i zależności. Podpatrujemy Naturę i ją naśladujemy. Szczególnie dbamy o odżywienie gleby, między innymi poprzez wprowadzenie ściółkowania organicznymi materiałami, używanie kompostu i innych nawozów naturalnych podnoszących jej żyzność. Zarówno biodynamika jak i permakultura bazuje na praktycznej i naukowej wiedzy, lecz w ogrodzie dobrze jest też słuchać swojej intuicji.

Udostępniamy opracowany przez nas Kalendarz Biodynamiczny na rok 2014 do ściągnięcia z możliwością wydruku.

Kalendarz Biodynamiczny 2014

Dziękujemy za każdą kwotę wspierającą naszą działalność.

Monika Podsiadła, Alior Bank  06 2490 0005 0000 4000 1613 4816

kal _bio_8-12-2014

Comments are closed.

Aktualności
Subskrybuj Newsletter

Pokaz slajdów
Archives
Fotki
boczniak czeremcha leuzea-szczodrak-krokoszowy truskawka