Home

67 English

                                        Witamy na naszej stronie Permakultura!

Permakultura jako „permanentna kultura” skierowana jest na powrót do współpracy z Naturą w celu stworzenia zdrowych, prosperujących ekosystemów oraz zachowania bioróżnorodności. Dąży do optymalnej samowystarczalności, a także wzięcia pełnej odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie, środowisko oraz ludzi.

Mieszkamy 16 km od Lublina w enklawie zieleni, w małej wiosce Pryszczowa Góra, w permakulturowym siedlisku, gdzie od prawie 20 lat uprawiamy swój ogród permakultury i leśny ogród. W naszym otoczeniu znajduje się więcej osadników, przesiedleńców z wielkich miast, rozrzuconych na sporej przestrzeni w kilku sąsiednich wioskach. Jako zalążek ekowioski należeliśmy do międzynarodowej organizacji „G.E.N.” – Globalnej Sieci Wiosek Ekologicznych, a obecnie współpracujemy z National Networks i Baltic Ecovillages Network w ramach tej sieci.

Andrzej, artysta plastyk, eco-designer oddany ruchowi na rzecz wiosek ekologicznych i życia bliżej Natury. Monika, ogrodniczka, projektant permakultury, poszukwiaczka harmonijnych, prostych rozwiązań zgodnych z Naturą. Córka Aura, licealistka o wybitnych uzdolnieniach plastycznych i zjednywania sobie i nam przyjaciół.

Celem naszej aktywności jest propagowanie permakultury, zdrowego stylu życia, większej niezależności, wegetarianizmu, etycznego, płynącego z serca stosunku do Natury, otaczających nas zwierząt i ludzi.

Pragniemy podzielić się naszą wiedzą i entuzjazmem między innymi za pośrednictwem warsztatów prowadzonych u nas i u ludzi zainteresowanych. Opracowujemy tłumaczenia artykułów z fachowych źródeł, piszemy własne teksty.

Zapraszamy również do siebie na aktywny odpoczynek, relaks, naukę, by podpatrzeć proste rozwiązania technologiczne, by móc swą pełnią odczuć miejsce, ideę, porozmawiać o zdrowiu, zobaczyć jak się żyje w dążącym do samowystarczalności permakulturowym siedlisku.

Propagujemy również metody taniego budownictwa ze zdrowych materiałów (np. drewno, bloczki słomiane, glina, ziemia i inne) oraz stosowanie alternatywnych, odnawialnych źródeł energii. Można u nas zobaczyć przykłady takich budowli i alternatywnych instalacji.

Jesteśmy za różnorodnością idei światopoglądowych. Chcemy działać na rzecz współpracy i kooperacji zamiast współzawodnictwa i konkurencji.

ogrody permakultury

Nasza świeżo wydana książka.

W sprawie zamówień proszę pisać na adres auramm@wp.pl

Informacje o książce

Kontakt do nas:

auramm@wp.pl

tel.: 692325054

Permakulturowcy

Informacja o nas:

Andrzej Młynarczyk z wykształcenia designer. Od dwudziestu lat mieszkający na wsi, członek enklawy podlubelskiej alternatywnej społeczności L.A.S. Należy do międzynarodowej sieci ekowiosek G.E.N. Wiele czasu spędził na podróżach i alternatywnej edukacji w ekowioskach Europy.

Prowadzi wraz z Moniką ogród permakultury, gdzie rok rocznie odbywają się warsztaty. Angażuje się również w nowo powstające projekty ekoosad w Polsce.

Interesuje go zarówno alternatywa rozwiązań społecznych w ekowioskach jak i cała infrastruktura polegająca na dążeniu do samowystarczalności, ochronie środowiska i energiach odnawialnych.

Jest absolwentem podyplomowych studiów Alternative Design w Folkecenter Thy Denmark.

Kultura Daru:

Monika Podsiadła animator perma kultury i dyplomowany pedagog. Zamiłowana ogrodniczka dysponująca szeroką wiedzą z zakresu permakulturowych upraw i sadownictwa. Od ponad 15 lat prowadzi swój ogród permakultury, pomagała zakładać wiele takich ogrodów na terenie kraju.

Prowadzi swoje praktyczne, niezależne badania nad własnościami użytkowymi wybranych roślin.

Brała udział w wielu kursach zagranicą, również tych dla facilitatorów, oraz w konferencjach sieci ekowiosek G.E.N Europe. Zaangażowana w ruch alternatywnych społeczności w Polsce.

Interesuje ją także: alternatywna medycyna, kosmetyka oraz możliwości adaptacji idei permakultury wśród ludzi, którzy chcieliby osiedlić się na wsi. Chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami.

Prowadzi warsztaty permakultury, kursy edukacyjne w szkołach różnych stopni na temat ekologii, biologicznych upraw roślin i kompostowania.

Tutaj można obejrzeć najnowsze filmy z nami:

WEŹ UDZIAŁ!
  1. Zioła w leczeniu, jedzeniu i kosmetykach

    Czerwiec 23 @ 17:00 - Czerwiec 25 @ 18:00
Aktualności
Subskrybuj Newsletter

Pokaz slajdów
Archiwa
Fotki
boczniak leuzea-szczodrak-krokoszowy tatarak urawina