Transition Time “From Ego to Eco”

 

                                      Transition Time „From Ego to Eco”

W dniach 07-09 czerwca odbyło się u nas, na Pryszczowej Górze spotkanie polskiej sieci alternatywnych społeczności, ekowiosek, ekoosad, projektów – Transition Time „From Ego to Eco”.

W spotkaniu wzięło udział w sumie ponad 50 osób, w tym reprezentanci alternatywnych społeczności z terenu całej Polski. Sympatycy ruchu, oraz ludzie, którzy chcą dołączyć do ekowiosek w przyszłości jako ich osadnicy. Gościliśmy również partnerów projektu Ecovillages ze Szczecińskiej Szkoły Biznesu.

W piątek wieczorem spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem idei ruchu ekowiosek, permakultury oraz prezentacjami pana Adama ze Szczecińskiej Szkoły Biznesu na temat kończącego się już w tym roku projektu Ecovillages.

Uczestnicy spotkania opowiedzieli również krótko o sobie i swoich planach, miejscach, projektach. Wzajemnemu poznaniu się i integracji pomogło ognisko i wspólne granie, które przeciągnęło się do późnej nocy.

W sobotę po śniadaniu podsumowaliśmy przedstawienie projektu Ecovillages, a następnie Andrzej oprowadził gości po naszym terenie prezentując i omawiając swoje budowle z kostek słomy i drewna: garaż, letni domek typu Yurta, pomieszczenie warsztatowe, kopułę z żerdzi bambusowych – specjalnie wzniesioną z okazji spotkania. Omówił też zasadę działania prysznica solarnego znajdującego się na terenie.

Następnie Monika Podsiadła oprowadziła wszystkich po naszym permakulturowym ogrodzie. Było wiele pytań dotyczących ścielenia, kompostowania, uprawy ziół i warzyw, w tym ziemniaków uprawianych bardzo prostą metodą w słomie.

Po obiedzie na świeżym powietrzu odbył się warsztat Roberta Palusińskiego „Głęboka Demokracja”. Robert bardzo ciekawie opowiadał o koncepcji ról społecznych i ich głębszym psychologicznym znaczeniu przy tworzeniu grup i społeczności. Wspólnie rozważaliśmy możliwość adaptacji zachodniego modelu „ekowioski” jako ściśle współdziałającej wspólnoty. Dyskutowaliśmy też nad tym, dlaczego w Polskim ruchu alternatywnym tak trudno ludziom zrobić coś razem, z czego to wynika i jak to zmienić…

Następnie przeszliśmy do multimedialnej prezentacji projektów i wspólnot. Jarema Dubiel przedstawił swoją Fundacje Earth Hands and Houses. Dowiedzieliśmy się wiele o technikach wznoszenia domów mieszkalnych z kostek słomy, gliny i drewna – zdrowej, naturalnej architekturze. Nasz przyjaciel Ulli zaprezentował idee i zastosowania urządzeń pasywnego, solarnego ogrzewania wody, suszenia owoców, kuchni słonecznej, gotowania przy użyciu energii słońca.

Po kolacji wzieliśmy udział w „wymienniku” idei, doświadczeń, który kontynuowaliśmy przy ognisku. Jacek Gądek opowiedział o pracy z wierzbą, wikliną i jej możliwościami. Jarek Stadnik zaprezentował nam międzynarodową ekowioskę Brughu Aranya z Podkarpacia, oraz swoje miejsce – Sidzina, które może stać się zaczątkiem większej wspólnoty.

W niedzielę od rana kontynuowaliśmy prezentacje. Agnieszka i Łukasz z Poznania przedstawili projekt „Bardo” w Kotlinie Kłodzkiej, miejsce do wspólnego zamieszkania i gospodarowania w kierunku ekonomicznej samowystarczalności, zdrowia i poszanowania środowiska. Projekt jest otwarty na nowych uczestników. Zaczątek stanowi istniejące gospodarstwo ekologiczne.

Podobny projekt przedstawili Drzewo i Gosia, Beskid Niski – Ożenna. Oboje są w trakcie adaptacji przestrzeni, planowania budowy domu, organizują warsztaty budowy domu. Projekt jest również otwarty na osoby chętne do współpracy i wspólnego zamieszkania.

Justyna z Piątkowej (Pogórze Przemyskie) przedstawiła projekt Załazek. Znajduje się tam kilka domów do kupienia od rolników w unikalnym miejscu wśród lasów i wzgórz. Można również nabyć niedrogo ziemię do zagospodarowania. Do współpracy i wspólnego zamieszkania mile widziane są rodziny z małymi dziećmi. Inicjatorzy planują wspólnotowe przedszkole, a nawet małą szkołę dla dzieci. Jest to piękna inicjatywa edukacji na rzecz przyszłej ekowioski.

Ewa Kozdraj z Bratnika, z naszej federacji L.A.S. przedstawiła działalność lokalnego, ekologicznego stowarzyszenia „Dla Ziemi”.  Stowarzyszenie to zajmuje się edukacją okolicznych rolników na rzecz ochrony środowiska i krajobrazu regionu pięknej otuliny Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego.  Na tym terenie od ok. 30 lat osiedlają się członkowie naszej federacji. Stowarzyszenie prowadziło również akcje edukacyjną: „Zielona Szkoła” na Dąbrówce. Program ten przeznaczony był dla dzieci z miasta, aby uwrażliwić je na ekologiczne problemy, zapoznać z pięknem lasu i zaletami życia blisko Natury. Stowarzyszenie w ostatnich latach podjęło również działalność społeczną na rzecz uchodźców i ich adaptacji w Polsce. Stowarzyszenie jest godnym naśladowania przykładem, w jaki sposób alternatywna społeczność, ekowioska może włączyć się w szerszy nurt życia społecznego w regionie.

Nasz przyjaciel Bosa Stopa opowiedział o pozytywnej przemianie swojego gospodarstwa na wsi po odbyciu u nas warsztatów permakultury. Wprowadził tam wiele użytecznych innowacji w kierunku harmonii z Naturą i cały czas jest w trakcie zmian w dążeniu do większej samowystarczalności siedliska.

Spotkania pełne były nowych informacji, wymiany pomysłów, realnych inicjatyw. Zrobiliśmy również następny krok w kierunku większej integracji naszej sieci, rozważamy możliwość założenia stowarzyszenia Polskich Alternatywnych Społeczności – P.A.S.

Na spotkaniu odbyła się również prezentacja prostych urządzeń wykorzystujących energię odnawialną wiatru, słońca, elektrolizy wodorowej.

Na koniec, aby lepiej skupić się na zamierzonych celach ćwiczyliśmy strzelanie z łuku do celu pod uważnym okiem Gyula, potomka naszych pobratymców Madziarów.

Poznaliśmy nowych ludzi, zawiązały się nowe przyjaźnie, plany wspólnego działania. Została również sporządzona lista uczestników z zamieszczoną deklaracją ich umiejętności, ofert wobec społeczności oraz ich oczekiwaniami.

Osobiste spotkanie, a nie tylko w wirtualnej sieci przyczyniło się do większej integracji alternatywnego ruchu ekowioskowego rozproszonego po całej Polsce. Z pewnością zaowocuje konkretnymi przedsięwzięciami i działaniami.

Było nam niezwykle miło gościć  tak dużą grupę ekologicznie świadomych ludzi, a także poprzez prezentację naszego miejsca rozpropagować wśród nich ideę i praktykę permakultury.

Następne spotkanie sieci odbędzie się za rok w Wolimierzu.

Dziękujemy wszystkim obecnym na spotkaniu za wspaniałą energię, jak i tym, którzy trzymali za nas kciuki, a z różnych względów nie mogli przybyć.

Dziękujemy również bardzo czterem , wspaniałym wolontariuszkom z Oświęcimia i Krakowa za ich energię do działania, super zorganizowanie i dobre słowo.

Do zobaczenia!

Monika Podsiadła, Andrzej Młynarczyk

English version: http://gen-europe.org/activities/news/news-detail/artikel/transition-time-from-ego-to-eco/index.htm

 

Comments are closed.

Aktualności
Subskrybuj Newsletter

Pokaz slajdów
Archives
Fotki
datura kukurydza-rainbow nastrucja oman-wielki