Posts Tagged ‘projektowanie’

Konsultacje permakulturowe z Moniką Podsiadłą

Konsultacje permakulturowe

Chcesz mieć lepsze lądowanie na wsi? Nie wiesz od czego zacząć działania i jak się urządzić w nowym miejscu i otoczeniu bliżej natury? Zapraszam na konsultacje!

⚛ Zapraszamy na konsultacje własnych projektów permakulturowych, a także planowanych dotyczących projektowania siedliska, ogrodu naturalnego, leśnego ogrodu, systemów energii odnawialnych, naturalnego budownictwa, tworzenia społeczności, zdrowego odżywiania i stylu życia, zbierania nasion, itd.

⚛ Jeśli planujesz założenie ogrodu czy zaprojektowanie siedliska wg zasad permakultury – u nas znajdziesz podpowiedzi i zobaczysz w praktyce działające systemy!

⚛ Możliwe są konsultacje online!

⚛ Każdy projekt, pomysł, sytuacja rozpatrywany jest indywidualnie.

⚛ Dodatkowo, przyjeżdżając tutaj będzie można spróbować permakulturowych owoców, pozbierać własnoręcznie i zakupić między innymi: truskawki, poziomki, psiankę czarną, maliny czerwone i żółte, jabłka. Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/562032517547603/

⚛ Nasze konsultacje, porady, projekty pomogą Ci:

Oszczędzić pieniądze, wodę, energię

Tworzyć zintegrowane, stabilne, wspierające się systemy

Zmniejszyć Twój wkład w niszczenie Planety

Budować zdrową ziemię

Odnaleźć głębsze połączenia z Naturą i jej systemami

Odnaleźć się na zdrowej ścieżce

Żyć zdrowo, odżywiać się zdrowo, mieszkać zdrowo

Wspierać lokalną ekonomię

Zwiększyć bioróżnorodność w Twoim otoczeniu

Zostawić swoje miejsce w lepszej kondycji, niż gdy było zastane

Mieć swój udział w budowaniu globalnej, zdrowszej społeczności

⚛ Zaprasza:

⚛ Monika Podsiadła – prekursorka permakultury w Polsce, inicjatorka Ogrodów Permakultury, ogrodniczka, stawiająca na praktykę nauczycielka i projektantka permakultury, poszukiwaczka harmonijnych, praktycznych i prostych rozwiązań zgodnych z Naturą. Współautorka pierwszej autorskiej książki w Polsce dotyczącej permakultury pt.: „Ogrody Permakultury. Dotknąć Ziemi”
Od lat wspiera Polskie Alternatwyne Społeczności, współpracuje z Global Ecovillage Network i zagranicznymi sieciami ekowiosek i permakultury, jeździ na międzynarodowe konferencje i spotkania. Uczestniczyła w kilku Europejskich projektach dotyczących zagadnień permakultury, jak i ekowiosek. Ostatnio również w Polsce uczestniczy w debatach i spotkaniach dotyczących permakultury, rolnictwa ekologicznego i suwerenności żywieniowej. Inicjatorka i organizatorka Festiwalu KooPermatywy.

⚛ Miejsce:

Podlodówek 20, gmina Michów. Po 20 latach prowadzenia permakulturowego siedliska przenieśliśmy się ponad rok temu w nowe miejsce, gdzie od początku projektujemy przestrzeń, zakładamy ogród, forest garden, montujemy alternatywne instalacje, remontujemy stare budynki i budujemy nowe w duchu organicznej, naturalnej architektury, adaptujemy nowe przestrzenie, a w sferze społecznej w grupie przyjaciół idziemy w kierunku tworzenia ekoosady i jednocześnie snujemy plany na Centrum Permakultury.
⚛ Przyjeżdżając do nas, będziecie mieć możliwość obserwowania powstawania tak specjalnego miejsca, a jednocześnie włączenia się do jego współtworzenia.

⚛ Mapa dojazdu: https://permakultura.com.pl/kontakt/
lub https://www.koopermatywy.pl/kontakt/

⚛ Kiedy:

8 i 9 września, 22-23 września, 29-30 września osobiście.

Termin konsultacji online uzgadniany mejlowo!

⚛ Kontakt:

auramm@wp.pl 510998080

⚛ Proszę o zgłoszenia mejlowe!
⚛ Koszt konsultacji 200zł/pierwsze 3h/osoba, potem 50zł za każdą kolejną godzinę. Możliwa jest negocjacja ceny.

Projektowanie – permakulturowy design

Projektowanie – permakulturowy design

Permakulturowy design, czyli projektowanie w zgodzie z Naturą jest bardzo szerokim tematem, ponieważ może, a nawet powinien dotyczyć wszystkich dziedzin naszego życia. Jest to stworzenie sprzyjających warunków rozwoju i współpracy pomiędzy wszystkimi mieszkańcami danego terenu – ludźmi, zwierzętami, roślinami i jednoczesne unikanie tworzenia sztucznych, szkodliwych połączeń, które by ten rozwój zakłócały, czy wręcz uniemożliwiały.

Bazą takiego nastawienia w projektowaniu jest nasz pozytywny, afirmatywny i empatyczny stosunek do życia i tego co nas otacza.

Zatem pierwszym etapem projektowania będzie umiejętność wsłuchania się i zrozumienia wszelkich relacji pomiędzy ożywionymi i nieożywionymi elementami miejsca, które zastajemy i które chcemy przeprojektować w duchu permakultury, łącząc spełnienie naszych oczekiwań i potrzeb, z potrzebami pierwotnych mieszkańców tego terenu.  

W przypadku niezasiedlonego wcześniej terenu, ideałem byłby tutaj proces obserwacji, który odbywa się w ciągu całego roku, abyśmy mogli dostrzec i zrozumieć wszystkie zmieniające się warunki zachodzące poprzez cykliczne zmiany klimatyczne.

W ten sposób unikniemy inwazyjnego projektowania, narzucającego danemu miejscu jedynie wizję naszych ludzkich oczekiwań, ignorującą dany ekosystem. Przykłady takiego projektowania widzimy dookoła, nie tylko w miastach, ale również na współczesnej wsi.

Drugim, niemniej ważnym etapem i etycznym wymiarem projektowania jest refleksja nad naszymi potrzebami i świadome ograniczenie tych potrzeb, które zostały nam narzucone przez cywilizację, a nie są konstruktywne, ani sprzyjające dla naszego rozwoju, dla naszej wolności – tylko nas ograniczają i zmuszają do bezsensownego wysiłku.

Spełnianie wielu spośród tych potrzeb ewidentnie szkodzi również środowisku naturalnemu, a bardzo często jest również zarzewiem wojen i konfliktów z sąsiadami.

Powinniśmy ocknąć się ze snu zachłanności i dostrzec, że droga do trwałego szczęścia nigdy nie prowadzi poprzez nieustanne gromadzenie dóbr materialnych.

Następnym etapem projektowania jest już przenoszenie naszych wyobrażeń, planów, ogrodu, domostwa, instalacji, na papier w postaci szkiców i rysunków, które dobrze jest następnie skonsultować z osobami, które mają w tej dziedzinie dłuższe, czy głębsze doświadczenie.

Unikniemy w ten sposób popełniania wielu błędów, a także możemy zaoszczędzić wydawanych środków stosując prostsze, efektywniejsze, zdrowsze rozwiązania.

Pierwsze dwa etapy  umiejętności wsłuchiwania się w otoczenie, wyciszania się, pewnego rodzaju kontemplacji, oraz upraszczania i weryfikowania naszych potrzeb i zachcianek – teraz przydadzą się nam i zaowocują w tworzeniu projektu harmonijnego z zastanym otoczeniem, gdzie poszczególne elementy składowe spotkają się w spokojnie przemyślany, funkcjonalny sposób.

Dobrze jest, kiedy każdy element przez nas zaprojektowany będzie spełniał wiele funkcji, a także będzie mógł być zastąpiony przez inny element w jego funkcji podstawowej. Takim elementem może być doprowadzenie wody do ogrodu z wodociągu, czy pompą ze studni, a jednocześnie zbieranie wody deszczowej poprzez rynny na dachu, czy zainstalowane systemy do zbierania wody na szklarniach lub innych zadaszonych obiektach.

Elementy składowe naszego siedliska powinny być logicznie rozmieszczone w przestrzeni, a do tego służy opracowany przez twórców permakultury model  5 stref. Chodzi o to, aby poszczególne elementy, te które częściej odwiedzamy znalazły się bliżej domu, a te które nie wymagają częstej, codziennej opieki mogą znaleźć się dalej od centrum siedliska. Powinniśmy tu mieć również baczną uwagę na odpowiednie umieszczanie takich elementów jak: kompostownik, ogród warzywny, zagrody dla zwierząt, ujęcia wody, miejsca do składowania drewna, garaże, tak, aby elementy te wzajemnie nie przeszkadzały sobie, nie miały na siebie negatywnego wpływu (np. garaż w pobliżu zagrody dla zwierząt).

Zawsze w naszym projektowaniu kierujmy się pozytywną zasadą wspomagania przejawów życia w naszym otoczeniu, stwarzania odpowiednim ku temu warunków. Postępując w ten sposób będziemy wzbogacać środowisko naturalne, a przez to nasze siedliska ludzkie, zamiast doprowadzać do ich zanieczyszczenia i w rezultacie zniszczenia, upadku.

Nic w przyrodzie i w świecie nie jest stałe. Wszystko zmienia formę i Natura sama te procesy reguluje. Będąc sami w równowadze możemy przyczynić się do wzbogacania twórczości Natury, niejako współpracując z nią.  Jeżeli zrozumiemy, że przemiana form, czy ich eliminacja jest procesem naturalnym, przestaniemy się jej również obawiać, a w ten sposób nie będziemy przyczyniać się do destruktywnych działań, które zbudowane są na lęku i zachłanności – próbie zatrzymania tego, co i tak w istocie nie jest nasze, i tego co i tak ze swej natury jest płynne.

Projektowanie kopuły geodezyjnej

Kopuła ma proporcje Ziemi. Nawiązują ona do siatki geomancyjnej, doskonałych proporcji Planety. Składa się z sześciokątów i pięciokątów, a w środku są regularne, równoboczne trójkąty.

W takiej kopule doskonale przemieszcza się energia. Jest to przestrzeń sferyczna, w której człowiek bardzo dobrze się czuje, zdecydowanie lepiej niż w kubaturach prostokątnych, ortogonalnych. Kopuła to forma naturalna, bardzo często występująca w przyrodzie.

Kula, sfera wyraża pełnię, całość, doskonałość. Zawiera w sobie najwięcej przestrzeni w najbardziej ekonomiczny sposób. Dlatego między innymi ciecz przybiera formę kropli, kuli.

Kula jest najbardziej stabilną strukturą, ponieważ daje się toczyć, nigdy się nie przewraca. Struktura sferyczna nie ma podziałów takich jak góra dół, jest multiwymiarowa.

Kopułę można użytkować na wiele sposobów. Można w niej zamieszkać, uprawiać ogród, trzymać zwierzęta, otworzyć to miejsce na różne spotkania, festiwale. Od nas zależy, które pomysły na kopułę będziemy chcieli zrealizować.

Projektujemy i przygotowujemy materiały na kopułę geodezyjną.

Projektowanie w permakulturze

P1340671(1)

Podstawowe założenia:

  1. Minimalna ingerencja w naturalne otoczenie
  2. Współpraca z danym ekosystemem – ekoniszą
  3. Wykorzystanie do budowy domu lokalnych, naturalnych materiałów
  4. Zastosowanie teorii 5 stref w aranżacji otoczenia domu
  5. Wiele funkcji dla każdego z elementów systemu
  6. Produktywność, samowystarczalność, zatrzymanie ucieczki energii
  7. Zachowanie i wzbogacanie bioróżnorodności

    Zakładając małe siedlisko w naturalnym otoczeniu powinniśmy tak dostosować nasze oczekiwania do miejsca, aby nie zniszczyć jego unikalności i piękna, a przeciwnie – wzbogacić je zachowując się wrażliwie, kreatywnie, pilnie obserwując Naturę, jej zasady i poczynania. Możemy także zamieniać w piękne, produktywne zakątki miejsca jawiące się nam jako zdewastowane i jałowe. Te miejsca mogą nam dać nie tylko schronienie, ale także mogą zaspokoić w dużym stopniu potrzeby pokarmowe rodziny, jak również stać się ostoją dla wielu drobnych zwierząt i niezliczonych organizmów sprawiających, że gleba staje się coraz żyźniejsza.

 

Aktualności
Subskrybuj Newsletter

Pokaz slajdów
Archives
Fotki
kaki oliwnik-jadalny stopowiec-himalajski tatarak