Konferencja Systemów Rolno-Leśnych

I Polska Konferencja Systemów Rolno-Leśnych

banerKonfRL

Dzisiaj, 25 listopada 2014 roku odbyła się pierwsza w Polsce Konferencja Systemów Rolno-Leśnych „Systemy rolno-leśne – narzędzie adaptacji rolnictwa do zmian klimatu” w Puławach, w Instytucie Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym ze wsparciem takich instytucji jak:  Komitet Narodowy PAN ds. Współpracy z Międzynarodowym Programem „Zmiany Globalne Geosfery i Biosfery (IGBP Global Change), Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i Europejskiej Federacji Systemów Rolno-Leśnych (European Agroforestry Federation).

Na konferencji oprócz środowiska naukowego pojawili się także przedstawiciele kilku organizacji ekologicznych i zainteresowanych tematem rolników związanych z biznesem. Obecny był także gość z Czeskiego Uniwersytetu Nauk o Życiu.

Bardzo cieszymy się, że temat systemów rolno-leśnych w Polsce wypłynął dzięki środowiskom naukowym. Daje to szansę na rozszerzenie tego zagadnienia i bezpośredniego wpływu zarówno na politykę, jak i miejmy nadzieję przełoży się to na praktykę rolniczą.

Wiele ciekawych kwestii zostało na konferencji poruszonych: przykłady rozwiązań, funkcje, korzyści i obiekcje w stosunku do systemów rolno-leśnych, brak odpowiednich przepisów ułatwiających rolnikom bezpośrednią sprzedaż przetworzonych w gospodarstwie produktów, nieścisłości legislacyjne blokujące lub znacząco utrudniające pewne pozytywne rozwiązania. Przytoczono również wiele badań dotyczących kwestii zmian klimatu, wpływu roślinności i życia glebowego na stan środowiska, jakości, ilości wody w glebie i inne. Niektóre przytoczone badania są dość niepokojące, a  wiele nowo uchwalanych przepisów ma jedynie kosmetyczną wartość.

Pokazane były również systemy permakulturowe, ogrody leśne, między innymi przez gościa z Czech.

Dzieckiem tej konferencji ma być utworzenie Ogólnopolskiego Towarzystwa Agroleśnictwa (brak jeszcze ostatecznej nazwy). Na konferencji widać było wiele energii i wiedzy, którą można przetworzyć na konkretne działanie.

Dostaliśmy na konferencji bardzo dużo pozytywnej energii i cieszymy się, że Polska otwiera się pomału na bardziej zrównoważone modele gospodarowania gruntami. Być może zbyt dużo optymizmu przypisuję tego typu wydarzeniom, ale kierunek jest dobry i niezmiernie cieszę się, że do Polski przenikają takie „stare/nowe” idee.

A tutaj kilka tematów spotkania:

 

Wystąpienia przedstawicieli Europejskiej Federacji Agroleśnictwa (EURAF)

Doc. Inż. Bohdan Lojka (Czeski Uniwersytet Nauk o Życiu, Praga, Czechy)

 

Environmental elements in Rural Development Programme and Greening

Policy in Poland within new CAP 2014-2020

Dr Jarosław Stalenga (IUNG-PIB)

 

Agroforestry systems in Poland – primary identification

Dr Robert Borek (IUNG-PIB)

 

The network of midfield shelterbelts as the system of agroforestry for

enriching of biodiversity and controlling water resources and its quality in

agricultural landscape.

Prof.dr hab. Andrzej Kędziora (IŚRiL PAN, Poznań)

 

Zadrzewienia w Polsce

Dr hab. Kazimierz Zajączkowski (Emer. Prof. Instytutu Badawczego Leśnictwa,

Sękocin Stary)

 

Systemy rolno-leśne na obszarach problemowych rolnictwa

Dr Jan Jadczyszyn, Piotr Koza (IUNG-PIB), Robert Pośnik (ARiMR)

 

Sady tradycyjne w Polsce i Europie w świetle międzynarodowego projektu

European Specialist in Traditional Orchards (ESTO)

Grzegorz Hodun, Małgorzata Hodun (Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice).

 

Zadrzewienia przeciwerozyjne

Dr inż. Eugeniusz Nowocień (IUNG-PIB).

 

Znaczenie mikoryzy w agroleśnictwie

Dr Andrzej Księżniak (IUNG-PIB)

 

Poprawa struktury krajobrazu jako narzędzie wzbogacające bioróżnorodność

obszarów wiejskich

Prof. dr hab. Jerzy Karg (IŚRiL, Poznań).

 

Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień w krajobrazie rolniczym

Kamil Witkoś (Fundacja EkoRozwoju, Wrocław).

Comments are closed.

Aktualności
Subskrybuj Newsletter

Pokaz slajdów
Archives
Fotki
czarnuszka melisa pomidor-kwiat tatarak