Kalendarz Biodynamiczny 2013 – Lipiec

Kalendarz Biodynamiczny 2013 na lipiec

Kalendarz biodynamiczny możemy zastosować do wszelkich upraw, zarówno w naszych przydomowych ogródkach, jak i tych rolniczych, o większej skali. Może znaleźć on także zastosowanie w hodowli roślin, tarasach, oranżeriach.

Kalendarz biodynamiczny pełniący rolę programu oddziaływania ciał kosmicznych na Ziemi może mieć niezwykle szerokie zastosowanie. Ponieważ każdego dnia i w każdym momencie siły kosmiczne oddziałują na wszystkie aspekty życia ludzi, społeczności i świata przyrody, dlatego możemy użyć takiego kalendarza decydując się na różne przedsięwzięcia dnia codziennego, jak również zastosować je przy uprawie roślin, czy hodowli zwierząt. W tym sensie kalendarz biodynamiczny spełnia rolę uproszczonego przewodnika astrologicznego. Można go zastosować do planowania tak banalnej czynności jak: farbowanie włosów, napisanie danego dnia tekstu artykułu, a także do planowanych podróży.

Biodynamika nie jest wiedzą nową, chociaż sposób jej przekazywania i realizacje tego sposobu posługują się nowoczesnymi technikami, np. astrologiczne programy komputerowe. Biodynamika wywodzi się ze starożytnej gałęzi wiedzy o kosmosie, pochodzeniu człowieka i jego związków z kosmosem, a także z wiedzy astrologicznej. Podstawą biodynamiki jest przekonanie, że wszystkie zjawiska zachodzące we wszechświecie są w ciągłej interakcji, ściśle powiązane ze sobą, oraz że między żywymi organizmami wciąż zachodzi podstawowa, energetyczna wymiana. Do przypomnienia ludziom zachodu tej wiedzy przyczynił się Rudolf Steiner, który stworzył pojęcie: „antropozofii” i pokazał praktyczne zastosowania metod biodynamicznych w uprawach roślin, architekturze, medycynie.

Kalendarze biodynamiczne przede wszystkim służą ogrodnikom, rolnikom, ale także mogą być pomocne, dobrym doradcą i przewodnikiem w naszym codziennym życiu i wszelkiej aktywności z nim związanej. Dobrze by było, gdyby niejako z powrotem zaczęli ich używać również planiści, architekci, budowniczowie.